Kontrola zásuvek – jak často ji dělat a na co si dát pozor

V dnešní době se technologie neustále posouvá větším a větším tempem. Je tedy nutné i častěji dohlížet na elektroinstalace, jelikož preventivní údržba je prostě nutností. Jedná se například jen o pár minut kontroly, ty jsou ale velice důležité a člověk by je neměl zanedbávat. Jde totiž o to, že jimi dokážeme předejít větším poruchám, které by mohly vytvořit velké škody. Nejedná se tak pouze jen o nové technologie, důležité je také kontrolovat starší (zastaralé) systémy, u kterých je patrné opotřebení či jiná rizikovost. Jelikož se zabýváme prodejem zásuvek a doplňky k nim, což jsou nejpoužívanější prvky domácích elektroinstalací, rozhodli jsme se udělat přehled a poradit čtenářům, jak zásuvky kontrolovat a jak předcházet případným komplikacím.

 

Naučte se bezpečně vyměnit elektrickou zásuvku | Český Kutil.cz

 

Co je hlavním problémem?

Hliníkové vodiče představují hlavní problém v elektrických instalacích. Primárním důvodem je jejich vyšší tepelná roztažnost ve srovnání s mědí, která se běžně používá v moderních instalacích. Tato roztažnost může v průběhu času vést k uvolňování spojů a vzniku nedokonalého kontaktu, což způsobuje zahřívání a vytváření vyššího přechodového odporu.

Vyšší přechodový odpor spojů způsobuje zvýšený odpor vodiče, což má za následek zvýšený proudový odběr, zahřívání a potenciálně i požár. Navíc, hliník má nižší elektrickou vodivost než měď, což také přispívá k vyššímu odporu vodiče.

Problém s hliníkovými vodiči byl rozpoznán již v minulém století a od roku 1989 se v elektroinstalacích běžně používá měď. Měď je materiálem s vynikající elektrickou vodivostí a nižší tepelnou roztažností, což zlepšuje spolehlivost spojů a snižuje riziko zahřívání a požáru.

Pokud v domovní elektroinstalaci stále existují hliníkové vodiče, je doporučeno je nechat zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Může být vhodné nahradit tyto staré hliníkové vodiče modernějšími měděnými vodiči, aby se minimalizovalo riziko spojů a zvýšilo se celkové bezpečí elektroinstalace.

 

Dokáže i laik změřit napájení zásuvky?

V domácích podmínkách je možné použít běžnou elektrickou zkoušečku (například model SN-02) k testování jednofázových i třífázových zásuvek. Tento typ zkoušečky je navržen tak, aby detekoval přítomnost napětí a umožňoval provést základní testy elektroinstalace.

Při testování jednofázové zásuvky se elektrická zkoušečka přiloží k jednomu z pólů zásuvky a zkouší se přítomnost napětí. Následně se zkoušečka přesune k druhému pólu a znovu se provádí test. Pokud elektrická zkoušečka indikuje přítomnost napětí na obou pólech, zásuvka je správně napájená.

Pro třífázovou zásuvku je možné postupovat obdobně. Elektrická zkoušečka se postupně přiloží ke každému z pólů zásuvky a kontroluje se přítomnost napětí. Pokud elektrická zkoušečka detekuje napětí na všech třech pólech, zásuvka je správně napájená.

Je však důležité si uvědomit, že elektrická zkoušečka poskytuje pouze základní informace o přítomnosti napětí a nenahrazuje důkladnou elektrotechnickou kontrolu provedenou odborníkem. Pokud máte podezření na problémy s elektroinstalací, je vždy nejlepší požádat odborníka, například elektrikáře, aby provedl důkladnou kontrolu a zajišťovací testy.

 

A jak provádí kontrolu odborník?

Revizní technici provádějící odborné prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (revize) jsou schopni identifikovat problémy se zásuvkou i bez jejího rozebrání. Využívají specializované měřicí přístroje, které umožňují zjištění správného zapojení zásuvky, sledování fází v třífázové zásuvce a měření izolačního odporu nebo impedanční smyčky.

Měření impedanční smyčky umožňuje zjistit celkový odpor zásuvkového obvodu, od samotných zásuvek až po rozvaděče a trafostanici. Tímto způsobem mohou odhalit přechodový odpor na uvolněných svorkách v zásuvkách, rozbočovacích krabicích nebo rozvaděčích.

Pokud se tedy setkáte s problémem se zásuvkou, je lepší si pozvat odborníka, který disponuje vhodným vybavením. Je důležité zdůraznit, že opravy a výměny zásuvek by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Důvěřování odborníkovi s potřebnými nástroji je klíčové pro zajištění bezpečnosti a správného fungování elektrického zařízení.

 

Body k zapamatování:

  1. Je nezbytné pravidelně kontrolovat nejen zásuvky, ale i celou elektroinstalaci a to pomocí revizního technika. Vzdělaný a odborně vyškolený technik by měl provádět revize elektroinstalace vzděláním příslušných norem. Pravidelnost revizí je určena předpisy a v případě zděných obytných budov se provádějí revize každých pět let.
  2. V obytných budovách vyrobených z materiálů s vyšším stupněm hořlavosti (C, D, E a F1, včetně dřevodomů) musí být revize prováděny každé dva roky. Důvodem k častějším kontrolám je vyšší riziko požáru v těchto typech budov.
  3. Mezi nejčastější poruchy patří uvolněné kontakty, které mohou mít vážné důsledky, jako je možnost vzniku požáru. Tyto poruchy se projevují zahříváním zásuvek a elektrickým obloukem, což často vede k typickému bzučení. Další porucha může nastat v případě nesprávného zapojení 230 V a 400 V zásuvek.
  4. Revizní technik je vybaven speciálními měřícími přístroji, které umožňují rychlé odhalení těchto poruch. Díky nim je možné identifikovat přítomnost a povahu problému.
  5. Důležité je zdůraznit, že rozebírání, opravování zásuvek a jakákoli zásahy do elektroinstalace by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Tyto činnosti vyžadují znalost a zkušenosti, aby se minimalizovalo riziko poruch, poškození nebo ohrožení bezpečnosti.